Όροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.hunters4life.net (η “Υπηρεσία”) που λειτουργεί από το Hunters4Life (“εμάς”, “εμείς” ή “μας”) .

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας (“Αγορά”), ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, τη διεύθυνση χρέωσής σας και τις πληροφορίες αποστολής σας.

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική(-ές) κάρτα(-ές) ή άλλη μέθοδο(-ους) πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Αγορά. και ότι (ii) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις.

Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες, μας παρέχετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε τρίτους για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των Αγορών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, για συγκεκριμένους λόγους, μεταξύ των οποίων: διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, σφάλματα στην περιγραφή ή τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σφάλμα στην παραγγελία σας ή άλλους λόγους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας εάν υπάρχει υποψία για απάτη ή για μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη συναλλαγή.

Διαθεσιμότητα, σφάλματα και ανακρίβειες

Ενημερώνουμε συνεχώς τις προσφορές μας για προϊόντα και υπηρεσίες στην Υπηρεσία. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Υπηρεσία μας ενδέχεται να είναι εσφαλμένα, να περιγράφονται ανακριβώς ή να μην είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να παρατηρήσουμε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με την Υπηρεσία και στη διαφήμισή μας σε άλλους ιστότοπους.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων τιμών, εικόνων προϊόντων, προδιαγραφών, διαθεσιμότητας και υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες και να διορθώσουμε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το κάνετε, συνιστά παραβίαση των Όρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες με τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός σας είναι με την Υπηρεσία μας είτε με μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση τυχόν παραβίασης της ασφάλειας ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο για χρήση, όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή όνομα που είναι κατά τα άλλα προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Hunters4Life και των δικαιοπαρόχων της. Η Υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο της Κύπρου όσο και των ξένων χωρών. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μας ενδύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hunters4Life.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Hunters4Life.

Η Hunters4Life δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Hunters4Life δεν ευθύνεται ή ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο οποιωνδήποτε τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό αν παραβιάζετε τους Όρους.

Κατά τον τερματισμό, το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας θα σταματήσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Hunters4Life, ούτε οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της, δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε έμμεσο περιστατικό